Att tänka på

Det allra viktigaste att tänka på när man väljer sitt webbhotell är att kvaliteten på tjänsten är hög och stabil.

Poängen med en hemsida är ju att den ska vara tillgänglig dygnet runt om möjligt, och därför är det här med stabilitet mycket viktigt. Inget webbhotell billigt eller dyrt kan i praktiken garantera hundraprocentig stabilitet eftersom man är beroende av teknik och underleverantörer som trots allt kan orsaka trassel. Dessutom behövs ju ibland planerade tekniska underhåll. Den tid som en hemsida är tillgänglig för besökare hos webbhotellet kallas för ”upptid” (tid uppe på nätet) och den tid som hemsidan är otillgänglig kallas för ”nedtid” (tid nere från nätet). I dagsläget finns flera billiga webbhotell som har en upptid på 99 % vilket är mycket bra, särskilt om man har i åtanke att nedtiden ofta är under nätterna då hemsidan har få eller inga besökare. Vissa webbhotell har lyckats bättre med upptiden än andra, men faktum är att det inte är någon markant skillnad mellan billiga webbhotell och dyra i detta hänseende. Det finns både billiga och dyra webbhotell som är bra på detta.

Välja webbhotell

Många kunder väljer webbhotell baserat på bland annat hur mycket lagringsutrymme och trafik som ingår i priset. Lagringsutrymmet är det utrymme som kunden har tillgång till för att lagra själva hemsidan, bloggen, webbshoppen eller andra filer på webbhotellets server. Trafiken är den datamängd som går åt när hemsidan har besökare. De allra flesta klarar sig utmärkt med en ganska liten mängd lagringsutrymme – desto mindre hemsida, desto mindre lagringsutrymme behövs – och trafiken beror på hur många besökare man har. Kort sagt kan man säga att om en hemsida är på 10 MB (megabyte) och hemsidan på en månad har 1000 unika besökare, så skickas hemsidan över nätet 1000 gånger, vilket ger en trafik på 1000 x 10 MB, vilket blir 10 GB (gigabyte). I praktiken är dock trafiken sällan hög, eftersom besökarens webbläsare faktiskt sparar ner större delen av de webbsidor man besöker på den egna datorn. På så vis behöver inte webbhotellet skicka om alla filer varje gång en besökare återvänder, och många besökare är återkommande. Man kan nästan alltid uppgradera sitt konto, så det billigaste är att börja med det minsta kontot och uppgradera först när det behövs.
En annan sak som är viktig är om det går att koppla fler domäner till samma konto? Detta innebär att om du startar fler hemsidor och bloggar behöver du inte köpa ett nytt webbhotell till dom utan  kan köra alla på samma konto.

Billiga webbhotell och support

En annan viktig sak är kundtjänst och support, särskilt om man inte är tekniskt kunnig själv. Generösa öppettider, snabba svar och effektiv problemlösning är viktigt. Ibland snålar dom billiga webbhotellen in på support och man kanske inte kan nå dom via telefon utan endast mail. Dom vanligaste kontakvägarna är telefon, email och chat. Man får själv avgöra hur viktigt det är att tex få support via telefon eller om det räcker med email. Även här finns det webbhotelll som är både billiga och erbjuder generös support, Inleed som vi rankat högst har tex support via både telefon, email och chat.